dijous, 12 de març del 2015

ES MURTAR

Una altra cançó menorquina que aprendrem és ES MURTAR. Aquí us deixam la lletra completa, encara que els fillets sobretot s'aprendran la tornada que la teniu en el pictograma perquè ells la puguin seguir...Noltros que no tenim ranxo,
ni cavalls per galopar
frissam que arribi es dissabte
per anar a romandre as Murtar.
Tenim una tequineta,
i els arreus d'anar a pescar
no hi ha res com sa caseta
no hi ha res com sa caseta
per anar a romandre i xalar.

QUAN LA MAR ÉS PLANA
PETITS I GRANS,
TÈQUINA A S'AIGUA
CAP AS SERRANS.
QUAN LA MAR ÉS PLANA,
PETITS I GRANS,
ANAM A VEGA I A XALAR.

Si voltros voleu venir,
voleu venir,
a romandre a sa caseta
farem una caldereta
pop amb cebes i prou vi,
caliuada de costelles,
de tronyelles un tià,
si amb noltros veniu a vega,
si amb noltros veniu a vega,
no vos faltarà es menjar.


Aquí us deixam l'enllaç a aquesta versió del CD Jo sé una cançó... menorquina.

A xalar!