dimecres, 29 de novembre del 2017

PAPER RECICLATA l’escola reciclam. Intentam reduir residus. Seleccionam les deixalles i les posam al contenidor corresponent. El plàstic al color GROC, i els fulls de paper al BLAU. Però un dia en xerram. Ens agrada que ens plantegin preguntes, i sobretot crear una mica de consciència, i transmetre valors envers el respecte a la natura.

El plantejament va ser una mica així:

“Sabeu per què separam el paper?”

“Com pensau què es fa el paper?”

“Us sembla que amb aquests fulls de diari es pot tornar a fer paper?”

També vam veure fragments del documental Fer un bon paper (emès al programa QUÈ, QUI, COM?)

Van mostrar prou interès i els va sorprendre descobrir-ho.

“I si provam de fer-ne?”

Ja vam tenir feina per uns quants dies. Esquinçar paper, deixar-lo en remull, triturar, fer la pasta, els fulls, deixar escórrer l’aigua, deixar-los eixugar, ... observar com canviava el color, de gris fosc a gris més clar; que l’aigua que hi havíem posat calenta, l’endemà era freda, ... un ranxo de descobriments i evidències. Pens que és interessant que se n’adonin que hi ha feines a la vida que no són immediates, requereixen, temps, espera i il·lusió abans no veim el resultat final.