dimarts, 22 de març del 2016

ELS JOCS DE TAULA

Els dimarts en entrar del pati acostumem a dedicar una estona on tots feim jocs de taula. 
Són moments de joc reglat, de relació, de saber esperar un torn, de concentració... i també d'emoció.